Garanti på traktorreservdelar

Isojoen Konehalli Oy (IKH) beviljar garanti i två (2) år eller 1 500 timmar, beroende på vilket som inträffar först, till de villkor som fastställs här. Garantin gäller produktgrupper som vid köptillfället bär en giltig märkning ”2 års reservdelsgaranti”. Se om märket gäller på ikh.fi eller hos din IKH-återförsäljare. Garantipraxis trädde i kraft den 1 mars 2015. Inköpskvittot gäller som garantiintyg och fås av IKH-återförsäljaren.

Baserat på garantin förbinder sig IKH att

 • efter eget val reparera, byta ut eller kreditera de reservdelar som konstateras ha väsentliga tillverknings- eller materialfel som påverkar användningen
 • ersätta kostnader för garantireparation eller byte av reservdelen enligt verkstadsräkningarna, minus kundens eventuella självrisk. Garantin avslås om verkstadsräkningarna inte bifogas IKH:s garantiansökan. Fordonets timmar på installationsdagen samt timmar på garantibytesdagen ska framgå av verkstadsräkningarna
 • Följande dokument ska bifogas garantiansökan: IKH:s garantiformulär, inköpskvitto för den av kunden köpta reservdelen, kopia på räkning från en auktoriserad serviceverkstad samt eventuell räkning på installation av garantiprodukten

Observera att denna garanti inte gäller tillbehör eller delar i tillbehör från IKH.

SE GARANTIVILLKOREN

Garantin omfattar inte fel som uppstått genom:

 • normalt slitage
 • felaktig installation
 • bristfälligt underhåll
 • installerade tillbehör eller program
 • ändringar i traktorns tekniska egenskaper
 • vårdslös eller felaktig användning, skötsel eller förvaring
 • användning eller transport i strid med traktortillverkarens anvisningar
 • tävlingsbruk
 • sot, rost, korrosion eller smuts
 • andra externa faktorer

Om villkoren i denna tvååriga (2) garanti inte uppfylls tillämpas IKH:s allmänna reservdelsgaranti.

×
Asiakaspalvelu
Menade du de här?
Produktmärke
Produktkategorier
Produkter
Din sökfråga gav tyvärr inga träffar.