Registerbeskrivning

Registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/99)

1. Registerhållare
Kundregisterhållare för IKH:s webbutik är Isojoen Konehalli Oy, Keskustie 26, 61850 Kauhajoki As, tfn 0201 323 232

2. Kontaktperson som ansvarar för registerfrågor
Marja Haaparanta, tfn 0201 323 344

3. Registrets namn
IKH:s webbutiks kundregister

4. Registrets ändamål
IKH:s webbutik använder uppgifterna i kundregistret för att hantera och leverera beställningar från webbutiken samt till information i anknytning till kundrelationer. Uppgifterna används för marknadsföringsändamål om kunden vid registrering eller därefter har gett tillstånd till elektronisk marknadsföringskommunikation.

5. Registrets datainnehåll
Personens namn, hemort, e-postadress, användar-ID, orderhistorik.

6. Lagenliga datakällor
I kundregistret sparas de uppgifter som kunden har gett i samband med beställningen samt de uppgifter som kunden fyllt i vid registreringen.

7. Lagenlig överlåtelse av uppgifter och överföring av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Uppgifterna i kundregistret överlåts inte till tredje part. Uppgifterna överförs inte utanför EU eller EES.

8. Principer för skydd av register
Uppgifterna i kundregistret sparas i ett system som endast får användas av på förhand utsedda personer genom angivande av användarnamn och lösenord. Systemet skyddas också med brandväggar och andra tekniska metoder.

9. Den registrerades förbudsrätt
Den registrerade har rätt att förbjuda registerhållaren från att hantera uppgifter som rör den registrerade för direktmarknadsföring eller marknads- och opinionsundersökningar. Förbudet ska göras skriftligen.

10. Den registrerades kontrollrätt
Den registrerade har rätt att kontrollera uppgifter som sparats i registret och som rör den registrerade och få kopior på dem. Kontrollbegäran ska göras skriftligen.

11. Korrigering av uppgifter
Registerhållaren korrigerar, raderar eller kompletterar personuppgifter i registret som är felaktiga för hanteringens syfte, onödiga, bristfälliga eller föråldrade på eget initiativ eller på uppmaning av den registrerade. Den registrerade ska kontakta registerhållaren skriftligen för att ändra eller radera uppgifter.

Menade du de här?
Produktmärke
Produktkategorier
Produkter
Din sökfråga gav tyvärr inga träffar.