KENT ONE SHOT 2 500ML SPRAY

Artikelnr
KENT84835
30,90 € / ST61,80 € / l
INKL. MOMS 24%
Inte tillgänglig
 • One Shot 2 är ett mycket effektivt lösningsmedel för rengöring av beläggningar och mycket smutsiga delar
 • ett av marknadens mest effektiva lösningsmedlen för rengöring av t.ex. förgasare och insprutningsutrustning
 • fungerar utmärkt för att avlägsna t.ex. avlagringar / sot vid roten av dieselinjektorer
 • 500 ml

Egenskaper:

 • avlägsnar effektivt t.ex. så kallade munstycksavlagringar som samlas vid roten av dieselmunstycken
 • högtrycks-aerosol
 • torkar snabbt
 • säker för katalysatorer och syresensorer
 • lämplig för bensin- och tvåtaktsmotorer
 • mycket kraftigt lösningsmedel
 • lämnar ingen fet hinna
 • avlägsnar sot från t.ex. EGR-ventiler, grenrör etc.
 • säker t.ex. för kontroll av sugläckage
Mer information
Förpackningslängd (cm) 23.5
Förpackningsbredd (cm) 6.5
Förpackningshöjd (cm) 6.5
Bruttovikt (kg) 0.467000
EAN 4056517029900

Fara

Faroangivelser

 • H222 Extremt brandfarlig aerosol.
 • H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
 • H315 Irriterar huden.
 • H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering
 • H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Säkerhetsdatablad

Växla Nav
Välj språk
Varukorgen