Betalningssätt

Betalning

Betaltjänsten erbjuds av Svea Payments Ab (FO-nr 2121703-0) i samarbete med bankerna och kreditinstituten. Betaltjänsten kräver varken extra avgifter eller registrering från användarens sida. Svea Payments är ett betalningsinstitut och en betaltjänstleverantör som lyder under Finansinspektionen. All dataöverföring och penningtrafik är SSL-skyddad, vilket betyder att ingen utomstående kan se dina uppgifter. Betalningsmottagaren är Svea Payments Ab.

Handlaren får omedelbart information om att din betalning har kommit in och du får en bekräftelse från Svea Payments i din e-post. Meddelandet innehåller en länk till webbsidan Köparens Hjälpreda där du när du så önskar dygnet runt kan sköta bl.a. returneringar av produkter, göra en reklamation och ge respons om din beställning.

Din betalning förvaras på Svea Payments Ab:s kundmedelskonton och överförs till säljaren först efter att du har mottagit beställningen och haft en möjlighet att kontrollera den. Tidsfristerna för kontrollen meddelas för varje beställning i e-posten.

Läs mer om hur man använder tjänsten Svea Payments

Betalningssätt:

Nätbankernas nätbetalningsknappar

Du kan använda alla de finländska bankernas nätbetalningsknappar då du betalar din beställning. När du använder bankkoder som du fått från din bank och vill betala dina inköp, kommer du att överföras för en liten stund till din egen nätbank där du kan betala produkterna direkt från ditt bankkonto. Betalningens mottagare är Svea Payments Ab, som erbjuder betaltjänsterna i vår nätbutik.


Kortbetalningar och MobilePay med Visa, Visa Electron, MasterCard och Business Eurocard

Att betala med kort i vår nätbutik är enkelt och tryggt. Kortbetalningarna och Danske Banks MobilePay betalningar i vår nätbutik erbjuds av Svea Payments Ab i samarbete med Payment Highway Ab och Bambora AB. Alla kortuppgifter hanteras alltid i ett säkert datanätverk. Kortnummer lagras inte i Svea Payments Ab:s eller nätbutikens system utan de behandlas av den tekniska tjänsteleverantören Payment Highway Ab.

Svea Payments Intelligent Faktura ocg Intelligent Delbetalning

Svea Intelligent Faktura och Intelligent Delbetalning ger dig mer tid för att betala de inköp du gjort i nätbutiken. Med hjälp av dessa betalningssätt kan du vänta med att betala tills dess att du fått den vara du beställt. Du kan betala ditt köp på en gång med en faktura eller välja engångskredit, där du väljer den betalningstid och de månatliga rater som passar dig bäst.

Betalningstid med Svea Intelligent faktura

Med Svea Intelligent Faktura får du 14 dagars räntefri betalningstid för inköp du gjort i nätbutiken, så du kan granska ditt inköp och vid behov returnera ditt inköp före betalning. Betalningssättet är avsett för inköp vars sammanlagda summa är 20-2000 euro.

För att kunna betala med Svea Intelligent Faktura behöver du ett positivt kreditbeslut, ansökan om ett sådant beslut sker enkelt i samband med köptransaktionen. Du kan göra en ansökan om du är minst 20 år gammal, har en finländsk personbeteckning och stadigvarande officiell hemadress i Finland. Även dina kreditupplysningar kontrolleras.

När du har fått ett positivt kreditbeslut och bestyrkt köpet, får du en faktura till din e-postadress eller hemadress. Om du vill betala inköpet enligt en betalningstid som passar dig bättre kan du ingå ett delbetalningsavtal på adressen bill.collectorpayments.fi. Därefter betalar du endast den första månadsraten enligt delbetalningsavtalet med den faktura som du fått. Med fakturan får du mer information om delbetalningen.

Svea Intelligent Delbetalning jämnar ut ekonomin

Svea Intelligent Delbetalning är ett behändigt sätt att fördela inköpens inverkan på din ekonomi över flera månader. Då väljer du i samband med köpet bland alternativen den månadssumma som passar dig bäst, och gör ett avtal om delbetalning. Delbetalning är avsett för inköp vars sammanlagda summa är 30-2000 euro.

Vid delbetalning är det frågan om en engångskredit, vilket innebär att du med dess hjälp får mera betalningstid för en köptransaktion men inte förbinder dig till ett varaktigt kreditavtal. Krediten betalas inom avtalad tid genom månatlig betalning av den avtalade summan. Ta noggrant del av kreditvillkoren innan du godkänner avtalet.

Delbetalning förutsätter ett positivt kreditbeslut, ansökan om ett sådant beslut sker i samband med köptransaktionen. Du kan göra en ansökan om du är minst 20 år gammal, har en finländsk personbeteckning och stadigvarande officiell hemadress i Finland. Även dina kreditupplysningar kontrolleras.

När du har bestyrkt köptransaktionen får du varje månad en faktura till din e-postadress eller hemadress, tills fakturan är betald. På adressen bill.collectorpayments.fi kan du granska din betalningsplan och vid behov skjuta fram förfallodagarna för dina betalningar. Månadsavgiften för varje kreditrat är 3 € och räntan är 15 %. Den verkliga årliga räntan för en kredit på 1 000 € med en typisk 12 mån. betalningstid och med beaktande av månadsavgifterna är 24,35 %. Exempelinköpets totalbelopp med kredit med 12 månaders betalningstid är alltså 1111,72 €.

Kundbetjäning gällande faktura och delbetalning

Faktura och engångskredit beviljas av Collector Payments Finland Ab. Collector Banks kundservice hjälper dig i frågor som rör faktura, engångskredit och betalning av inköp.
Webbtjänst: bill.collectorpayments.fi
Telefontjänst: 02 2700 550 vardagar kl. 8–20 och lördagar kl. 10–15 (pris: normal lokal- eller fjärrsamtalsavgift).

Hantering av returer och annulleringar

När du returnerar ditt inköp enligt Svea Payments anvisningar, förmedlas uppgifter om returneringen automatiskt till Collector Bank, du behöver inte göra någonting. Om du returnerar en del av ditt inköp kan du dra av den returnerade produktens pris från slutsumman på den faktura som du fått. Om du använder delbetalning dras den summa som motsvarar den returnerade produktens pris automatiskt av från delbetalningsavtalets sista betalningsrater. På detta sätt betalar du av krediten snabbare än avtalat.

Om du redan hunnit betala fakturan men ska returnera produkten, sänd dina person- och kontoförbindelseuppgifter skriftligt till Collector Banks kundservice för återbetalning.

E-post: rahanpalautus@collectorpayments.com, rubriken Collector Payments Finland Ab/suorituksen palautus

Personuppgifter och kreditbeslut

I kassan ombeds du att lämna personuppgifter för det kreditbeslut som behövs för Intelligent faktura och Intelligent delbetalning. Uppgifterna förmedlas över en datasäker SLL-/TLS-krypterad förbindelse. Kreditgivaren Collector Payments Finland Ab kontrollerar i befolkningsdatasystemet att dina person- och adressuppgifter stämmer och i kreditupplysningsregistret om du har betalningsanmärkningar. Din eventuella historik som kund hos Collector Bank inverkar också på det kreditbeslut du får. Vid ett negativt kreditbeslut kan du fråga Collector Banks kundservice om utförligare information om beslutsgrunderna. Din personbeteckning och uppgifter om kreditbeslutet sparas inte i Sveas kunddataregister.

När du använder betalningssättet kan din identitet verifieras med dina bankkoder genom identifikationstjänsten Tupas. I verifieringstjänsten kan du använda Andelsbankens, Nordeas, DanskeBankens, Handelsbankens samt Aktias, Sparbankens, Oma Säästöpankkis och POP Bankens, S-Bankens och Ålandsbankens nätbankskoder. Det går också att sköta ärenden med mobilcertifikat.

Kreditvillkor

Fakturan och engångskrediten beviljas av Collecor Payments Finland Ab, PB 79, 00101 Helsinfors. Efter ett positivt kreditbeslut överlåts fakturan eller krediten till Collector Payments AB. Ytterligare information och svar på vanliga frågor m.m. hittar du på adressen bill.collectorpayments.fi.

Du kan ta del av de allmänna kreditvillkoren för faktura och delbetalning och spara dem via nedanstående länk:
Allmänna kreditvillkor

Se även:
Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Du kan också spara den på din dator i samband med att du bekräftar inköpet.

Betalning med B2B faktura

Svea Payments erbjuder ditt företag möjligheten att göra inköp mot faktura med 14 dagars betaltid. Kreditgivaren för B2B-faktura är Svea Ekonomi Ab filial i Finland. Observera följande:

  • En faktureringstillägg (5 €) läggs till på fakturan
  • Du kan välja B2B-faktura som betalsätt när värdet på dina inköp överstiger 5 euro och uppgår till högst 2000 euro.
  • Om du som betalalternativ väljer B2B-faktura, kontrollerar vi företagets uppgifter mot FO-numret och genom identifiering med TUPAS bekräftar du att du har rätt att göra inköp i företagets namn. Inköpet levereras till företagets officiella adress.
  • Betalningsvillkoret är 14 dagar. Dröjsmålsräntan är 7 % + referensräntan enligt räntelagen. Vi debiterar 5 euro för betalningspåminnelser.
  • Personen som gör beställningen skall ha fyllt 18 år.

Kontaktuppgifter:
Svea Payments Ab
FO-nummer: 2121703-0
Kägelstranden 5
02150 ESBO
Tel. (09) 42 41 7040, vardagar kl. 9.00 – 17.00
E-mail: asiakaspalvelu.payments@svea.fi
www.sveapayments.fi/sv

×
Asiakaspalvelu
Menade du de här?
Produktmärke
Produktkategorier
Produkter
Din sökfråga gav tyvärr inga träffar.