Reklamationer och garanti

Reklamation

Om produkten ska reklameras ber vi dig kontakta butiken som sålde produkten

Garanti

 1. Garantin omfattar material- och tillverkningsfel på produkten som upptäcks under garantitiden. Garantitiden för produkter framgår av hemsidan.

 2. Under garantins giltighetstid förbinder sig säljaren att efter eget val reparera, byta ut eller kreditera produkter som vid en inspektion konstateras ha tillverknings- eller materialfel som avsevärt försämrar produktens användbarhet. Byte av en produkt eller del till en ny under garantins giltighetstid förlänger inte den ursprungliga garantitiden. Baserat på garantin repareras ett fel som uppstått och konstaterats under garantitiden utan kostnad på säljarens serviceverkstad eller i ett av säljaren auktoriserat servicecenter under normal arbetstid.

 3. Fel som har uppstått genom följande ersätts inte baserat på garantin:
  • normalt slitage
  • försummat underhåll
  • felaktig installation
  • felaktig och vårdslös användning
  • användning i strid med tillverkarens rekommendationer
  • vattenskador
  • fel förvaring
  • andra externa faktorer med en skadlig inverkan på produkten
  • tävlingsbruk
  • garantin ersätter inte reparations- eller liknande indirekta kostnader som orsakas av en skadad del

 4. Butiken som sålde produkten fyller i ett formulär för garantibegäran och fyller i följande uppgifter från kunden:
  • datum då skadan upptäcktes
  • en kort beskrivning av felet och situationen då det upptäcktes
  • garantiintyg eller inköpskvitto
  • person som vid behov kan ge mer information

×
Asiakaspalvelu
Menade du de här?
Produktmärke
Produktkategorier
Produkter
Din sökfråga gav tyvärr inga träffar.